STUDENT INFO
All info should be provided in English. Please use CAPITAL LETTERS
 
Country:
City:
Name the City e.g. ATHENS
School:
School Name e.g. 2ND HIGH SCHOOL OF ATHENS
Teacher:
Teachers Name e.g. GEORGE PAPPAS
Classroom ID:
This ID is given by the teacher to all students and contains the date (yymmdd), the first two letters of the teacher's Name and the first three letters of his/her Surname. For an event taking place on March 19th, 2015 by the teacher GEORGE PAPPAS the ID should be: 150319GEPAP
Student ID:
This ID is unique for every student and will be used in the pre- and post-tests. It consists of the day of the month the student was born, the first two letters of the student's Name and the first three letters of his/her Surname. For the student YANNIS DOUMAS born on the 14th of a specific month the ID would be: 14YADOU
ิest:

 


Questionnaire


 

1. Als we de ene auto achter de andere plaatsen, hoeveel auto's hebben we dan nodig om de hele omtrek van de aarde te omcirkelen (in de veronderstelling dat de gemiddelde lengte van een auto 4 meter is)?

   100 miljoen auto's

   1 miljard auto's

   1 miljoen auto's

   10 miljoen auto's2. Indien we ervan uitgaan dat het zonlicht over een verre afstand ons bereikt, dan kan het Eratosthenes experiment de basis vormen voor het bewijs dat:

   de Aarde rond zijn as draait

   de Aarde rond is

   de Aarde niet vlak is

   de Aarde rond de Zon draait3. Als Eratosthenes in Europa had geleefd, zou hij dan in staat geweest zijn om het beeld van de zon te zien op de bodem van een put zoals hij in Syene deed? En zo ja, waar en wanneer zou hij dat zo observeren?

   Ja, hij zou het beeld van de zon op de bodem van een put kunnen zien als hij in Europa woonde op een plaats met dezelfde lengtegraad als Syene

   Ja, hij zou het beeld van de zon op de bodem van een put kunnen zien als hij vlakbij de Noordpool woonde

   Ja, hij zou het beeld van de zon op de bodem van een put kunnen zien op 20 maart.

   Nee, hij zou nooit in staat zijn om het beeld van de zon te zien op de bodem van een put4. Twee steden op dezelfde breedtegraad:

   hebben niet op hetzelfde moment het lokale middaguur afhankelijk van het seizoen op elke locatie

   hebben op hetzelfde moment het lokale middaguur als zij beide op hetzelfde halfrond liggen

   hebben op hetzelfde moment het lokale middaguur

   hebben niet op hetzelfde moment het lokale middaguur als zij beide op een ander halfrond liggen5. Als ik op twee verschillende locaties op dezelfde breedtegraad een stok van 1 meter in de grond steek dan

   zijn hun schaduwen even lang als ze beide 's middags op 20 maart worden gemeten

   zijn hun schaduwen niet even lang als ze beide 's middags op dezelfde dag worden gemeten

   zijn hun schaduwen even lang als ze beide 's middags op dezelfde dag worden gemeten

   zijn hun schaduwen niet even lang als ze beide 's middags op dezelfde dag worden gemeten, afhankelijk van de lengtegraad van de locatie6. Als de zonnestralen parallel worden beschouwd bij het bereiken van de Aarde dan zijn ze tijdens de winter zonnewende (op 21 december):

   loodrecht op de grond op het lokale middaguur op elke locatie gelegen op de Steenbokskeerkring

   loodrecht op de grond op het lokale middaguur op elke locatie gelegen op de Kreeftkeerkring

   loodrecht op de grond op het lokale middaguur op de Zuid- en Noordpool

   loodrecht op de grond op het lokale middaguur op elke locatie gelegen op de evenaar7. Het Eratosthenes experiment is oorspronkelijk uitgevoerd op:

   op die dag van het jaar wanneer dag en nacht even lang duren

   op 21 juni gedurende de zomerzonnewende

   20 maart gedurende de lente-equinox

   rond de heetste tijd van het jaar8. Als jouw school de keuze heeft met welke andere school op dezelfde lengtegraad ze samen op 20 maart het Eratosthenes experiment wil uitvoeren en gegevens uitwisselen, welke school kies je dan om de berekening zo accuraat mogelijk te maken?

   het doet er niet zoveel toe, zolang beide scholen maar op dezelfde lengtegraad liggen

   een verafgelegen school: des te groter de afstand tussen beide scholen des te nauwkeuriger de meting van de centrale hoek

   een nabijgelegen school zodat de afstand tussen beide scholen zo nauwkeurig mogelijk kan gemeten worden

   een school zo dicht mogelijk bij de evenaar, omdat daar de schaduw van de stik zeer klein is en dus nauwkeuriger te meten9. Twee mensen besluiten om op het lokale middaguur de lengte van de schaduw een 1 meter lange stok te meten. Eén persoon voert het experiment uit tijdens de lente-equinox (20 maart) en de andere tijdens de herfst-equinox (21 september). Ze besluiten vervolgens om hun gegevens te delen. Kunnen ze op deze wijze de omtrek van de aarde te meten?

   Neen, omdat zij hun meting hebben verricht op verschillende tijdstippen en de aarde is tussen beide tijdstippen van positie veranderd

   Ja, mits zij zich op dezelfde locatie bevinden

   Ja, mits hun locatie op dezelfde lengtegraad ligt en de afstand tussen hun beide locaties kennen

   Neen, tenzij ze zich beiden op de evenaar bevinden, op verschillende locaties, en indien ze de afstand tussen hun beider locaties kennen