ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   |   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ   |   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
    ΑΣΤΡΟΒΡΑΔΙΕΣ
 
  Πρόγραμμα Επισκέψεων


ΜΑΡΤΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΜΑΙΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2017
09.00-10.30 | 11.00-12.30 | 12.45-14.15
 

© 2018 SPARKS | ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ